wqdaily

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مورد» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

تحقیق در مورد مقدمه ای برروانشناسی ورزش 27 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 28 صفحه


قسمتی از متن .doc :

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ای بر روانشناسی 2

مهارتهای مربوط به توجه و نقش آن در یادگیری حرکتی 3

تعریف توجه 6

گزینش هدف توجه 7

پاسخ سو گیری 8

علائق ورزشکارن 9

طرحواره ذهنی 10

غربالگری محرکات نامربوط 11

ابعاد توجه 12

میزان توجه سازی 13

سبک توجه 14

توجه گشاد درونی 14

توجه گشاد بیرونی 15

توجه تنگ بیرونی 15

توجه تنگ درونی 15

زمان تعویض توجه 16

استرس 16

جنبه تشدید توجه 21

تمرکز 21

هوشیاری 24 مقدمه ای بر روانشناسی ورزش

این فلسفه که عقل سالم دربدن سالم است ، به تمدن یونان وچین باستان بازمی گردد.

به هر حال ، فقط درسالهای اخیر است که دیسیپلینی ، که بنام روانشناسی ورزشی مشهود می با شد ، به عنوان جز مهمی ازعلوم ورزشی ، شناخته شده است . روانشناسی ورزشی دردودهۀ اخیر به شکل معناداری رشد وتوسعه یافته است . توجه وعلاقه به این رشته تدریجاً روبه افزایش است وگسترۀ دانش وابسته به این حوزه آنقدررشد کرده است که به شاخه های متعددی نیزتقسیم شده است . به مفهوم وسیع کلمه روانشناسی ورزشی کلاً دربرگیرنده جنبه های روانشناختی ، ورزشهای رقابتی ، تمرین ، آمادگی جسمانی ، استراحت وپیشرفت مهارتهای حدکتی می باشد .

توسعۀ تاریخی روانشناسی ورزشی

درسال 1895 ، جورج فیتز آزمایشی برزمان عکس العمل که یکی ازقدیمیترین تحقیقاتی است که توسط آن مراحل روانشناسی واجرای حرکات ورزشی را می آموزند ، انجام داد . درهمان زمان نورمن تریپلت رابطۀ بین حضوررقیبان ونحوۀ اجرای حرکات درمسابقۀ دو چرخه سواری رامورد مطالعه قرارداد وکشف کرد که دفعات رکاب زدن درزمان حضوررقیبان تندتر اززمانی است که رقیبان حضور ندارندوفرد تنهاست . بنابراین اوحوزۀ تحقیقات « تاثیر حریفان درورزش » را که امروزه هنوزهم فعالیت دارد بنیان نهاد . چرا بعضی ازورزشکاران درزمان اجرای حرکات درحضور جمعیت وتحت فشار بهتر عمل می کنند . درحالیکه بعضی دیگر تحت چنین شرایطی دچار افت عملکرد وشکست می شوند ؟ برای پاسخ دادن به چنین سؤالاتی کلمن گریفیت ، اولین آزمایشگاه تحقیقات روانشناسی ورزشی رادر سال 1925 بنیان نهاد . این آزمایشگاه دردانشگاه ایلینویز درآمریکا قرارداشت . بزودی بعد ازآن آزمایشگا ههای دیگری ازاین نوع دربرلن ولنینگراد ساخته شد . درسال 1965 اولین کنگرۀ بین المللی روانشناسی ورزشی دررم تشکیل شد . بعد ازآن انجمنهای مشابهی به فواصل زمانی منظمی تشکیل گردید . که آخرین بار با میزبانی سنگاپور درسال 1989 انجام گرفت .

مهارتهای مربوط به توجه ونقش آن دریادگیری حرکتی

شاید فکرمی کنید که خود ورزشکاران چگونگی برقراری وتنظیم توجه خودرا بلدند . البته که این باور، باور غلطی است . تفکیک محرک اصلی ازبین شبکه محرکها ، چگونگی تغییر وتنظیم توجه برحسب ضرورت ، چگونگی تشدید توجه وتمرکز ، مهارت هایی اساسی درانجام بهینه عملکرد هستند ومی توانند به ورزشکاران آموزانده شوند. اگر اصول مربوط به برقراری توجه را به درستی مورد استفاده قراردهید ، بهترمی توانید به ورزشکارانتان مهارت های مربوط به توجه رابیاموزید . هدف این مطالب ازاین جزوه بدین قرار است .

-A تدارکات شما به اطلاعاتی درموردچگونگی آموزش مهارتهای مربوط به توجه .

-B تجهیزشما به اطلاعاتی درموردتوجه وتمرکز، که می تواند موجب ارتقاء سطح مربیگری تان گردد .

وسرانجام اینکه مهارت مربوط به توجه خودتان ، درچه حدی است .

اهمیت توجه

مهارتهای مربوط به توجه ، یکی دیگر ازسلسله مهارتهای روانی اساسی ولازم ، برای انجام بهینه وموفق رفتارها وحرکات درورزش است . می دانیم که بهترین سطح عملکردی درمحدوده انرژی روانی بهینه رخ می دهد که ازمشخصات بارز آن ، برقراری توجه ، تنها وتنها به فرآیند انجام مهارت می باشد . سیکزنت میحالی در1975 می گوید ، سبکبالی زمانی رُخ می دهد که توجه فرد درحین اجرای مهارتها ، تنها برروی محرکها وعوامل اصلی مربوط به اجرا، برقرار بماند . افکارمنفی ودیگر عوامل مُخلِ توجه ، به عملکردهای مهارتی صدمه می زنند . زمانی که تمرکز برفعالیت معطوف گشته وانرژی روانی بالاست ، ورزشکاران حالت روانی دگرگون یافته ای را گزارش می کنند که مشخصات آن درپیش می آید . بنظر می رسد که زمان کند گشته و حتی گزارش می کنند که مشخصات آن در پیش می آید. بنظر می رسد که زمان کند گشته و حتی متوقف شده است، فعالیت ها و اعمال به شکل حرکت آهسته پیش می روند و ورزشکاران احساس تسلط و احاطه بر کار می کنند. چنین حالت تشدید یافته ای از تمرکز وقتی که ارادی باشد، موجب احساس نشاط و لذت می گردد.

سایر محصولات :
تحقیق در مورد منابع تربیت بنی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی...

تحقیق در مورد مقدمه ای در رابطه با فوتبال 17 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته...

تحقیق در مورد مقدمه ای برروانشناسی ورزش 27 ص

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد مقاله کامل شنا 17 ص

...

تحقیق در مورد مقاله آمادگی جسمانی مراغه

...

تحقیق در مورد مقابله با کمر درد

...

تحقیق در مورد مفهوم تربیت بدنی و ورزش 10 ص

...

تحقیق در مورد مصدومیتها در ورزش بسکتبال 16 ص

...

تحقیق در مورد مشت زنی بوکس 10ص

...

تحقیق در مورد مرگ ناگهانی در ورزش

...

تحقیق در مورد مروری بر ورزش هندبال

...

تحقیق در مورد مردسال فوتبال

...

تحقیق در مورد مرد سال فوتبال آسیا

...

تحقیق در مورد مختصری درباره ی طب ورزشی

...

تحقیق در مورد مجامع عمومی گروه تربیت بدنی

...

تحقیق در مورد متن با ترجمه ورزشی 75 ص

...

تحقیق در مورد ماشین های ورزشی

...

تحقیق در مورد لیگ فوتبال ایران

...

تحقیق در مورد لیگ فوتبال ایران 10 ص

...

تحقیق در مورد کوهپیمایی 6 ص

...

تحقیق در مورد کونگ فو

...

تحقیق در مورد کمردرد

...

تحقیق در مورد کلیات بسکتبال

...

تحقیق در مورد کفش

...

تحقیق در مورد کشیدگی 14 ص

...

تحقیق در مورد کربوهیدراتها 20 ص

...

تحقیق در مورد کراتین 6 ص

...

تحقیق در مورد کاهش وزن به وسیله قرص های لاغری 24ص

...

تحقیق در مورد کاهش میزان پرخاشگری نوجوانان با ورزش 5 ص

...

تحقیق در مورد کاربرد علم فیزیک در ورزش1

...

تحقیق در مورد کاراته

...

تحقیق در مورد کاراته 15 ص

...

تحقیق در مورد کاراته 2

...

تحقیق در مورد قوانین ومقررات والیبال

...

تحقیق در مورد قوانین و مقررات بازی تنیس

...

تحقیق در مورد قوانین فوتبال 7ص

...

تحقیق در مورد قوانین فوتسال 9 ص

...

تحقیق در مورد قوانین فوتسال 16 ص

...

تحقیق در مورد قوانین داوری هندبال

...

تحقیق در مورد قوانین بازی

...

تحقیق درباره ی محمود شبستری
تحقیق در مورد قوانین ومقررات والیبال
تحقیق در مورد لباس محلی قشقایی
تحقیق در مورد تحولات جمعیت شهر رامسر
تحقیق درباره ی محمود شبستری
تحقیق در مورد لباس محلی قشقایی
تحقیق در مورد منطقه کهر قم
تحقیق در مورد سنگ آسمانی چیست
تحقیق در مورد نقشه برداری در ایران 12 ص
تحقیق در مورد تک لپه ایها
تحقیق در مورد آلودگی محیط زیست
تحقیق در مورد آلودگی بر محیط
تحقیق در مورد آلودگی آب
تحقیق در مورد B176 محیط زیست و انسانها

کلمات کلیدی :روانشناسی ورزشی ونظیم وجه مهارهای مربوط برقراری وجه آید بنظر کند گشه زمان کند بعد ازآن بنیان نهاد روانشناسی مربوط ورزشی ورزشکاران روانی مهارهای
  • حسن حسنی
  • ۰
  • ۰

تحقیق در مورد اهمیت اقتصادی و جایگاه گلکاری در ایران 5ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 5 صفحه


قسمتی از متن .doc :

اهمیت اقتصادی و جایگاه گلکاری در ایران:

اهمیت تاریخی: قدمت کشت و کار و نگهداری گل‌ها در ایران شاید همزمان با شروع کشاورزی بوده است. با نگاهی به تاریخ و فرهنگ ایران بنظر می‌آید که همواره ایرانیان در زمینه موضوعات مرتبط با گل‌ها جایگاه خوب و ارزنده‌ای داشته‌اند.

اهمیت اقتصادی: شاید قدیمی‌ترین گلخانه‌های موجود در ایران که در حال حاضر هم فعال هستند قدمتی در حدود 75 – 70 سال دارند. در حقیقت اهمیت اقتصادی این رشته، سابقه طولانی در ایران دارد. زمانی که بسیاری از کشورها نامی در زمینه پرورش گل و گیاه نداشته اند کشور ما با داشتن گلخانه‌های خوب و قابل قبول در زمان خود وضعیتی مناسب داشته است. کشت و کار پرورش گل‌های زینتی در ایران بعنوان یک رشته اقتصادی سابقه‌ای به قدمت احداث گلخانه‌ها ندارد اما از زمان‌های گذشته، گلخانه‌دارها کار تکثیر و پرورش گیاهان را برای سرگرمی، و گذران اوقات فراغت انجام می‌دادند.

در سال‌های اخیر بدلیل نیاز روز افزون بازار و خواست افراد جامعه و بدلیل محدود شدن فضای زندگی مردم این وضعیت کاملاً تغییر کرده است. بطوری که در سال‌های اخیر احداث گلخانه‌های نسبتاً مجهز و کارآمد بمنظور کشت و پرورش و تکثیر گیاهان زینتی و نیز توسعه اقتصادی پیشرفت زیادی داشته است.

ایران یکی از خواستگاه‌ها و زادگاه‌های طبیعی گیاهان زینتی از جمله لاله، سنبل، زنبق، سیکلمه و برخی از درختچه‌ها و تعداد زیادی از درختان میوه بشمار می‌آید، و در منابع علمی دنیا اسناد و مدارک مربوط به این موضوع موجود است. ولی از نظر اقتصادی و صادرات گل و گیاه هنوز موقعیت مناسبی در سطح دنیا ندارد.

تاسیسات گلکاری

عوامل قابل کنترل در گلخانه ها

1.درجه حرارت؛

2.نور؛

3.رطوبت؛

4. مقدار گاز کربنیک(Co2).

هر کدام از عوامل قابل کنترل در گلخانهها جداگانه توضیح داده می‌شوند.

درجه حرارت در گل خانه ها

تنظیم درجه حرارت در گلخانهها شرط اولیه برای رشد و نمو بسیاری از گیاهان است. نیاز گیاهان به درجه حرارت دامنههای مختلفی دارد. بعضی از گیاهان درجه حرارتهای بالاتری نیاز دارند مثل گیاهان مناطق گرمسیری. بعضی دیگر در درجه حرارتهای کمتر از 20 درجه سانتیگراد هم بخوبی رشد و نمو میکنند، مانند گیاهانی که از مناطق سردسیری منقل شده‌اند نظیر پامچال که در جنگل‌های شمال دیده می‌شود.

اما چگونگی تنظیم درجه حرارت در گلخانهها بستگی به سیستم گرمایی دارد. انواع بخاری‌ها یا سیستم‌های گازی و ... می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند. اما دو شرط اولیه موجود در عامل گرم ‌کننده عبارتند از:

1- توان توزیع یکنواخت دما در سطح گلخانه را دارا باشد؛

2- فاقد اثرات مخرب زیست محیطی باشد.

نیاز نوری گیاهان

همه گیاهان به یک اندازه به نور نیازمند نیستند. بعضی از گیاهان نیاز به نور فراوانی دارند و بعضی دیگر به نور کمتری نیاز دارند. بنابراین گیاهان را از نظر نیاز نوری به سه گروه بزرگ تقسیم میکنیم:

گیاهان روز بلندLDP: Long Day Plants برای به گل رفتن بین 10 تا 14 ساعت به نور نیاز دارند، مانند گیاهان فصلی تابستانه نظیر آحار، اطلسی، ناز و میمون.

گیاهان روز کوتاه SDP: Short Day Plants برای به گل رفتن نیاز نوری کمتر از 12 ساعت دارند. که در نقطه مقابل گیاهان روز بلند قرار می‌گیرند، مثل گل داودی.

گیاهان بی تفاوت به طول روز NDP: Neutral Day Plants برای نگهداری در منزل بسیار مناسب و مطلوب هستند. مثل گل حنا یا بگونیا که حساسیتی نسبت به طول روز ندارند و در تمام طول سال گل دارند.

به گل بردن گیاهان روز کوتاه در طی ساعات روشنایی، طولانی به موضوع کنترل نور بر میگردد. در کشور ما با توجه به اینکه روزهای آفتابی خیلی زیاد است باید نیاز نوری گیاه شناخته شود تا گیاه در طی روزهای بلند بخوبی از رشد رویشی برخوردار باشد. لذا گیاهان روز کوتاه را به وسیله‌ی پایین آوردن ساعات روشنایی، بوسیله یک پرده تیره رنگ، و اصطلاحاً ایجاد شبهای طولانی به گل میبریم.

نور در گلخانه ها

در گلخانهها مقدار نور را به وسیله‌ی پوشاندن شیشهها با حصیر، پاشیدن گِل و یا رنگ‌های قابل شست و شو و یا با استفاده از چادرهای الکترونیکی، کنترل می‌کنیم.

کنترل رطوبت در گلخانه ها

تأمین رطوبت یکی از پارامترهای مهم در گلخانهها است. برای رشد و نمو گیاهان، البته باید نیازهای رطوبتی گیاهان را بشناسیم. بعضی از گیاهان به رطوبت‌های خیلی بالا نیاز دارند و بعضی دیگر به رطوبت کمتری نیاز دارند، مثل گل کاغذی. بعد از شناخت نیاز رطوبتی گیاهان، آن‌ها را در گلخانههای خاص خود جایگزین میکنیم یعنی همه گیاهان در یک نوع گلخانه نگهداری نمی‌شوند. در سطوح تخصصی و بزرگ، هر گلخانه برای یک محصول و یا تعدادی محصول مشابه با نیازهای یکسان در نظر گرفته می‌شود.

راه‌ها و روش‌های مختلفی برای تأمین رطوبت گل‌خانه‌ها وجود دارد که عبارتست از:

1. آبیاری؛

2. پاشیدن آب به سقف و کف و جدار گلخانه؛

3.کاربرد دستگاه‌های بخار ساز.

سایر محصولات :
تحقیق در مورد اهمیت خانواده و جایگاه حساس آن در جامعه 8 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته...

تحقیق در مورد اهمیت اقتصادی و جایگاه گلکاری در ایران

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد اهمیت اقتصادی و جایگاه گلکاری در ایران 5ص

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد انیمیشن 14 ص

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد اهل دوغ هستید یا نوشابه

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد انقلاب، عدالت اجتماعی و آزادی

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد انواع ماست و مواد مغذی آنها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته...

تحقیق در مورد انقلاب صنعتی 8 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته...

تحقیق در مورد انقلاب روسیه

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد آیین راستین دوست یابی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته...

تحقیق در مورد آهنگری

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد آیین اسلام

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد آیا اعتقاد به شفاعت اشکال دارد

لینک دانلود و...

پاورپوینت در مورد تکنولوژی جراحی گوارش a16ac928
پاورپوینت در مورد تکنیکهاو روشهای افزایش خلاقیت
پاورپوینت در مورد تکنولوژی پیشرفته سیستم سوخت رسانی
پاورپوینت در مورد تکنولوژی+نمایش
پاورپوینت در مورد تکنولوژی پرو بیوتیک
پاورپوینت در مورد تفکر استراتژیک 50 اسلاید
پاورپوینت در مورد تعلیم و تربیت اسلامی
تحقیق در مورد تحقیق حجاب
تحقیق در مورد بلوغ
تحقیق در مورد تحقیق درباره غیبت و عیب جویی
پاورپوینت در مورد تفکر استراتژیک 50 اسلاید
پاورپوینت در مورد تعلیم و تربیت اسلامی

کلمات کلیدی :day plants برای کمری نیاز دارند مورد اهمی اقصادی نیاز دارند اهمی اقصادی گیاهان روز درجه حرار نیاز نوری day plants گیاهان دارند میzwnj اقصادی گلخانه گلخانهها
  • حسن حسنی
  • ۰
  • ۰

دانلود تحقیق در مورد اعجاز علمی قرآن 9 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 9 صفحه


قسمتی از متن .doc :

اعجاز علمی قرآن

قرآن کتابی است آسمانی که از جانب خداوند بر پیامبر اسلام، حضرت محمد(ص) وحی گردیده و در کلی‌ترین وجه، می توان آن را کتاب «هدایت» برشمرد. مهمترین معجزه حضرت محمد(ص) قرآن است و ایشان تنها پیامبری است که دارای معجزه جاوید می‌باشد و نسلهای متعدد انسانها خواهند توانست از این معجزه جاوید بهره ببرند. ولی معجزه بودن قرآن چگونه دانسته می‌شود؟

در نگاه اول قرآن معجزه‌ای ادبی است که در اوج فصاحت و بلاغت قرار دارد و هیچ شعر و یا کلام عربی نمی‌تواند به پای آن برسد. نظمی خاص در چینش کلمات قرآن وجود دارد؛ اگرچه قرآن نه شعر است و نه نظم؛ ولی دارای آهنگی خاص است که این موسیقی بر اعراب تأثیری شگرف داشت؛ سران مشرک عرب در اوایل بعثت پیامبر اکرم(ص) چون این ویژگی قرآن را می‌دیدند، مردم را از شنیدن آن نهی می‌نمودند. دیگر اینکه قرآن عقل را متحیر می‌کند که چگونه این همه معارف عالی می‌تواند از سوی فردی بیسواد به زبان آورده شود؟ از جنبه‌های دیگر اعجاز قرآن، اسرار خلقت در قرآن (اعجاز علمی) است که در یکی دو قرن اخیر، بسیاری از متخصصان علوم مدرن را به شگفتی واداشته است؟ مثلاً «اشاره» به حرکت زمین و خورشید و زوجیت گیاهان و… . ولی اعجاز علمی قرآن چیست و چه ویژگیهایی دارد؟

تفسیر علمی

اعجاز علمی قرآن مربوط به انطباق قرآن با علوم تجربی است که اصطلاحاً به آن «تفسیر علمی» می‌گویند. منظور از «تفسیر» در اینجا روشن شدن نکات مشکل در الفاظ معانی و اهداف یک آیه است و مقصود از «علم» علوم تجربی. یعنی علومی که با شیوه آزمون و خطا درستی یا نادرستی نظریه‌ها و قوانین حاکم بر طبیعت را بررسی می‌کند؛ پس مقصود از تفسیر علمی، توضیح دادن آیات قرآن به وسیله علوم تجربی است.

تا زمان حضور پیامبر اکرم(ص)، مردم هرگاه در مورد آیات قرآن سوالی داشتند، می‌توانستند از ایشان بپرسند، ولی پس از فوت آن بزرگوار، نیاز به تفسیر و تبیین قرآن آشکار شد؛ به ویژه با فتوحات گسترده مسلمانان هر سال بر قلمرو جهان اسلام افزوده می‌شد و هزاران نفر مسلمان می‌شدند و به دنبال آن، اسلام با هزاران سوال و فکر جدید مواجه می‌گردید. پس مسلمانان برای تفسیر آیات قرآن به سراغ اصحاب و اهل بیت پیامبر(ص) رفتند تا مجهولات خود را از ایشان بپرسند و اینگونه بود که علم تفسیر آغاز شد و راههایی گوناگون برای تفسیر قرآن ارائه گردید که یکی از آنها «تفسیر علمی قرآن» بود که به عنوان تطبیق آیات قرآن با علوم تجربی دانسته می‌شود.

انواع تفسیر علمی

خود تفسیر علمی روشهای فرعی متفاوتی دارد که برخی آن را تفسیر به رأی و برخی آن را از اقسام مهم تفسیر در عصر حاضر می‌پندارند. همانگونه که در ادامه خواهیم دید، بعضی مفسران قرآن، با تکیه بر بعضی «انحرافات» تفسیر علمی قرآن را بکلی رد نمودند و آن را نوعی «تأویل» و «تفسیر به رأی» نامیدند. در اینجا شیوه‌های تفسیر علمی را بررسی می‌نمائیم:

1- استخراج همه علوم از قرآن کریم

برخی مفسران قدیمی (غزالی) کوشیده‌اند تمامی علوم را از قرآن استخراج کنند، زیرا عقیده داشتند که همه چیز در قرآن وجود دارد؛ از همین رو، آیاتی که ظاهر آن با یک قانون علمی سازگار بود را بیان می‌کردند و هرگاه ظواهر قرآن کفایت نمی‌کرد، دست به تأویل می‌زدند و ظواهر آیات را با نظریات و علومی که در نظر داشتند برمی‌گرداندند. به همین دلیل بسیاری از مخالفان، تفسیر علمی را، تفسیر به رأی می‌دانند.

2- تطبیق و تحمیل نظریات علمی بر قرآن

در قرن اخیر این شیوه بسیار رواج داشته است و افرادی با مسلم پنداشتن نظریات علوم تجربی، سعی نمودند تا آیات موافق آن را در قرآن بیابند و وقتی نمی‌یافتند، دست به تأویل می‌زدند. مشکل این مفسران آن بود که مفسر در حال تفسیر قرآن باید از هرگونه پیش داوری مبرا باشد تا بتواند تفسیری صحیح انجام دهد.

3- استخدام علوم برای فهم بهتر قرآن

مفسر در این روش با استفاده از مطالب قطعی علوم که با ظواهر آیات قرآن (معنای لغوی) موافق است، تفسیر علمی را انجام می‌دهد و معانی مجهول قرآن را کشف کرده و در اختیار انسانهای تشنه حقیقت قرار می‌دهد.

سایر محصولات :
دانلود تحقیق در مورد افترا ونشر اکاذیب

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد افترا ونشر اکاذیب 12 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی...

دانلود تحقیق در مورد اعمال مثبت را جایگزین افکار مثبت کنیم 10 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته...

دانلود تحقیق در مورد اعجاز علمی قرآن 9 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی...

دانلود تحقیق در مورد اعجاز علمی قرآن 8 ص

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد اطلاعات فنی در مورد سیم پیچی موتورهای سه فاز

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی...

دانلود تحقیق در مورد اصول و مبانی اخلاق پیامبر (ص) 11 ص

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد اضطراب صحبت کردن در برا بر جمع

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته...

دانلود تحقیق در مورد اصول تغذیه دام

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد اصول تغذیه دام 12 ص

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد اصلاحات ساختاری آموزش و پرورش درمانی بر دردهای کهنه

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد اصلاح نژاد دام

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد اصطلاحات مربوط به اجزای موتور خودرو 6ص

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد اسلام و سینما

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد اسکندر مقدونی

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد استفاده از پروبیوتیک ها درتغذیه طیور

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد استفاده از کنجاله کلزا در جیره مرغان تخمگذار

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد استراتژی تولید

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد استاندارد سازی در طراحی مهندسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته...

دانلود تحقیق در مورد ازذواج حضرت علی با حضرت فاطمه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته...

دانلود تحقیق در مورد ازدواج حضرت علی

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد ارگونومیک

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته...

دانلود تحقیق در مورد ارزیابی مدیریت چند اداره

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد ارزش غذایی سیب رمینی وروشهای نگهداری آن 7ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته...

دانلود تحقیق در مورد ارث و وراثت در اسلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی...

دانلود تحقیق در مورد ارتباطات و توسعه

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد ارتباطات انسانی 13 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته...

دانلود تحقیق در مورد ارتباط دختر و پسر 8 ص

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد ارتباط بزرگترها با جوانان 9 ص

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد اربعین

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی...

دانلود تحقیق در مورد ادامه روستا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی...

دانلود تحقیق در مورد اخلاق عملى و الگوهاى آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی...

دانلود تحقیق در مورد اخلاق و فقه

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد اخلاق جنسی مطهری

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد اخلاق اسلامی 6

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی...

دانلود تحقیق در مورد اخلاق از دیدگاه روسو و ولتر 10 ص

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد اخته کردن گوساله نر

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد احداث باغ زیتون

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد احادیث

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد احادیث شجاعت

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد افترا ونشر اکاذیب
دانلود تحقیق در مورد افترا ونشر اکاذیب 12 ص
دانلود تحقیق در مورد اعمال مثبت را جایگزین افکار مثبت کنیم 10 ص
دانلود تحقیق در مورد اعجاز علمی قرآن 9 ص
دانلود تحقیق در مورد آفرینش
دانلود تحقیق در مورد آموزش نرم آفزار visual nastran
دانلود تحقیق در مورد آغاز وپایان جهان در قرآن 8 ص
دانلود تحقیق در مورد احادیث شجاعت
دانلود تحقیق در مورد آلمان
دانلود تحقیق در مورد افترا ونشر اکاذیب
دانلود تحقیق در مورد افترا ونشر اکاذیب 12 ص
دانلود تحقیق در مورد اعمال مثبت را جایگزین افکار مثبت کنیم 10 ص
دانلود تحقیق در مورد اعجاز علمی قرآن 9 ص
دانلود تحقیق در مورد اعجاز علمی قرآن 8 ص

کلمات کلیدی :اعجاز علمی قرآن مور اعجاز علمی تفسیر علمی علمی قرآن اعجاز علمی آیات قرآن علوم تجربی laquo تفسیر بررسی میzwnj تفسیر قرآن ظواهر آیات میzwnj تفسیر laquo اعجاز تجربی معجزه پیامبر نظریات
  • حسن حسنی